Mercurius Retrograde


Chaos & stress

Er zijn van die periodes dat we ons erg gestrest voelen en alles tegelijk mis lijkt te gaan. En als we een beetje logisch nadenken weten we meestal ook wel wat de oorzaak hiervan is. Maar.. ook een niet zichtbaar fenomeen kan dit nog eens flink versterken. Drie keer per jaar lijken we massaal (nog) meer last te hebben van onder andere vertragingen, misverstanden, slechte communicatie en apparaten die kapot gaan.

Mercurius & de mythologie

Ver weg, in het universum, geven acht planeten invulling aan onze emoties, behoeftes, dromen, en aan hoe situaties verlopen en ervaren worden. Eén daarvan is Mercurius. Een planeet waar ik graag over schrijf. En laat het nou ook Mercurius zijn die zorgt dat ik daar graag over schrijf :-) Mercurius is vanwege de grote snelheid waarmee hij om de Zon draait vernoemd naar de snelle bode van de goden uit de Romeinse mythologie. Ook stond deze Mercurius bekend als de god van de handel, de reizigers en de winst. Vanwege deze functie(s) staat de planeet Mercurius symbool voor communicatie, handel en verkeer. (De Romeinse god Mercurius wordt vergeleken met de Griekse god Hermes, maar daar zijn de meningen over verdeeld - daar wil ik me nog eens wat meer in verdiepen).

Mercurius 'draait zich om'

Mercurius draait dus met een grote snelheid om de zon en in ruim een jaar door alle twaalf tekens (sterrenbeelden). Maar drie keer per jaar trapt Mercurius op de rem (stationair) en glijdt hij vervolgens traag achteruit door het universum. Na ruim drie weken draait hij weer terug en pakt hij zijn volle snelheid vooruit weer langzaam op. Dat gebeurt niet echt, maar dat zou zo lijken als we Mercurius vanaf de aarde zouden observeren. De aarde haalt Mercurius dan als het ware op een bepaald punt in, waardoor Mercurius achteruit lijkt te gaan. In de astrologie heet dat 'Mercurius retrograde'. Tijdens deze periodes ervaren we alles wat met de energie van Mercurius te maken heeft sterk vertragend. Ook wíj lijken ons om te keren om op veel (gedane) zaken en afspraken terug te komen en meer in ons zelf te keren, wat onder andere de communicatie toch wat lastiger maakt. Met veel onrust tot gevolg.

Miscommunicatie

Zo kun je tijdens deze periode meer last hebben van spraakverwarringen, miscommunicatie of van onverwachte en emotionele uitbarstingen van mensen om je heen. Of van jezelf. Veel van wat met communicatie, verkeer en handel te maken heeft - zoals de telefoon, internet, de post, vervoer, bestellingen, aankopen en afspraken - loopt vast of vertraging op, komt niet aan, wordt wat minder tactisch of genuanceerd gebracht, gaat anders dan gepland, moet weer retour of wordt verzet. Dit komt niet omdat Mercurius directe invloed heeft op computers, telefoons en treinwissels e.d., maar dit komt onder andere omdat wij zelf nu minder geduldig en oplettend zijn.

Contracten & belangrijke beslissingen

Het is dan ook niet de meest handige tijd om belangrijke beslissingen te nemen. En ook het tekenen van contracten zou je misschien beter uit kunnen stellen tot het moment dat Mercurius weer recht loopt. Wanneer je toch contracten moet tekenen of plannen maakt tijdens deze periode, dan kan het gebeuren dat deze later alsnog worden ontbonden of worden herzien. En dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet erg te zijn. Je kunt er op vertrouwen dat alles zich aandient op het juiste moment, met de juiste reden. Dus zelfs als je er achter komt dat je tijdens Mercurius retrograde je bedrijf hebt opgestart of een contract hebt getekend en het loopt inderdaad uit op niets of anders dan gehoopt, dan zit dáár de boodschap in. Mercurius blíjft een boodschapper, zelfs, of misschien wel júist in zijn achteruit. Maar... dat neemt niet weg dat voorkennis wat betreft Mercurius retrograde erg prettig kan zijn ;-)

Loslaten & afmaken

Gelukkig kun je tijdens deze periode, uiteraard, ook de mooie kanten sterker ervaren. Het is een perfecte tijd om onafgewerkte zaken af te maken. Om in te zien wat niet meer bij je past en los te durven laten. Een soort Volle Maan energie. Ook dingen die je al lang vergeten was kunnen in deze periode weer boven tafel komen. Of er duiken mensen uit het verleden op. Best logisch ook, als je in je zelf keert en/of omdraait en terugkijkt of teruggaat naar waar je al eens geweest bent of net vandaan komt, maar wat je toch nog eens wat beter wilt onderzoeken of (her)ontdekken. Eigenlijk zijn we tijdens Mercurius retrograde een soort tijdreizigers. We reizen allemaal af naar ons eigen stukje tijd. Dat maakt miljarden parallelle werelden - geen wonder dat dat toch voor enige chaos zorgt ;-)

Mercurius retrograde laat zich in één zin samenvatten: goed voor het oude, minder goed voor het nieuwe.

Je zult zo’n periode overigens de ene keer intenser ervaren dan de andere keer. Dit heeft alles te maken met waar Mercurius op dat moment in jouw horoscoop staat en door welk teken de planeet loopt. En ook in hoeverre je je er van bewust bent en er rekening mee kunt houden.

Maar...

Ondanks dit alles blijft mijn motto: leef je leven en doe dat wat voor jou op het moment goed voelt of dat wat je op dat moment binnenvalt. Want wat ik al schreef: ik denk dat alles zich aandient op het voor jou bedoelde moment. Mercurius retrograde is voor mij - net als bij de Maan - een stukje synchroniciteit met het ritme van de natuur, dat soms net wat meer helderheid, rust, zekerheid en/of begrip kan bieden in hetgeen dat gebeurt of dat wat we op dat moment zullen, willen of  'moeten' doen :) En soms "moet" iets ook gewoon mislukken of anders verlopen om tot nieuwe inzichten te komen of om nieuwe deuren te openen.

In 2020 loopt Mercurius de volgende periodes retrograde:

Bron afbeelding: astrologyhoroscopereadings.com

De 'onrust' kan (juist) enkele dagen voor de startdatum al voelbaar zijn (omdat Mercurius dan al aan het 'afremmen is') en dat geldt ook voor de dagen ná de retrograde-periode (wanneer Mercurius weer op gang / volle snelheid aan het komen is). In de afbeeldingen zijn deze dagen paars en bruin gekleurd.

© Marielle Coenen 2012-2020