Astrologie

Er zijn meerdere soorten astrologie, ieder met een eigen werkwijze. Ik heb psychologische (Jungiaanse) astrologie gestudeerd. Een boeiende methode om bijvoorbeeld het inzicht in jezelf te vergroten en beter te functioneren in relatie tot jezelf en anderen.

In meerdere stromingen en methodes wordt het (hermetische) "zo boven, zo beneden" principe gehanteerd. Zo ook in de astrologie. Astrologie legt verbanden tussen wat zich aan de hemel afspeelt en gebeurtenissen op aarde. De cyclus van de Zon, de Maan en de planeten en hoe ze ten opzichte van elkaar staan wordt in de astrologie geduid en vertaald naar thema's en energie├źn. Dat doen we met horoscopen. Een horoscoop is een momentopname en “plattegrond” van de stand van de Zon, de Maan en de planeten, gezien vanuit een bepaalde plaats op aarde.

Elk moment in de tijd heeft zijn eigen kwaliteit, zijn eigen energie, en zodra je geboren wordt draag je de energie van dat bepaalde moment bij je. Je geboortehoroscoop is als het ware je blauwdruk. Deze laat zien wat in oorsprong jouw sterke en zwakke kanten zijn, hoe je reageert op bepaalde situaties, wat je behoeftes zijn en hoe deze zich door omstandigheden kunnen vormen. Ook kan het inzicht geven in waarom je bepaalde thema's in je leven (soms) zwaarder ervaart dan anderen en hoe jij je eigen persoon inclusief jouw talenten het beste tot ontwikkeling kunt brengen.

Vaak weet je eigenlijk veel al wel, maar aan de hand van een horoscoop ben je je er meer van bewust, snap je bepaalde energiestromen en kun je ze makkelijker, wanneer dat nodig is, inzetten of omzetten in iets anders. Met een analyse middels je geboortehoroscoop kun je dus inzicht krijgen in psychologische vraagstukken. (Mits de juiste vragen worden gesteld)

Je geboortehoroscoop is een horoscoop die nooit meer verandert. Maar de Zon, Maan en de planeten zijn natuurlijk gewoon verder gegaan met hun eigen cyclus en blijven zich bemoeien met jouw geboortehoroscoop. Dit worden de transits en progressies genoemd. De huidige stand kun je nu als het ware over je geboortehoroscoop leggen en zo zie je waar de huidige Zon, Maan en planeten zich in jouw 'blauwdruk' bevinden. Op die manier zou je kunnen zien welke thema's op dit moment extra benadrukt (gaan) worden. Welke energie├źn (tijdelijk) extra tot leven komen in en om jou heen.

Maar met astrologie kun je niets concreets voorspellen (is mijn mening). En het is zeker niet zo dat je horoscoop en/of de planeten bepalen wat er gaat gebeuren. Zoals ik het zie kunnen ze enkel een draai, een kleur, een invulling geven aan de keuzes die je op dat moment maakt. En zo zou je kunnen bekijken of het een gunstige tijd is om bepaalde thema's aan te pakken of juist even met rust te laten. Maar het ligt (te allen tijden) aan jou hoe je hier mee omgaat en welke keuzes je maakt en al eerder hebt gemaakt. Een probleem kan een horoscoop niet oplossen. Wel kan het inzicht geven in de eerste stap(pen) naar je eigen oplossing. Als je een goede astroloog treft. Eigenlijk is een horoscoop niets meer dan jouw spiegel van de natuur. 

Voor het maken van een complete / uitgebreide geboortehoroscoop heb je (meestal vooraf, ter voorbereiding) de geboortedatum, geboorteplaats en geboortetijd nodig. Wanneer je de tijd niet weet, kun je deze opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente waar je geboren bent.